"Zwracam się z prośba o odpowiedź na następujące pytania dotyczące inwestycji pod nazwą "Węzeł przesiadkowy w Policach". Jej realizacja, zgodnie informacjami przekazywanymi radnym w trakcie kolejnych sesji Rady Miejskiej w Policach, miała być zakończona w roku 2017. Jaka jest rzeczywista przyczyna opóźnień? Jak wpłynie to na zwiększenie kosztów tej wielomiesięcznej inwestycji? Kto jest za to odpowiedzialny? Czy można było to przewidzieć, uniknąć pojawiających się przeszkód?"

Odpowiedź na interpelację: 

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III