'Zwracam się z prośba o odpowiedź na następujące pytania dotyczące inwestycji pod nazwą "Budowa kanalizacji w Tanowie". Termin jej rozpoczęcia zaplanowana na 2017 roku. Na realizację tej inwestycji od lipca ubiegłego roku od mieszkańców gminy Police pobierane są dodatkowe opłaty. Co dzieje się z tymi nadwyżkami? Jak zostały ulokowane? Dlaczego budowa nie została rozpoczęta? Jaki jest realny termin jej rozpoczęcia i zakończenia? Jak wpłynie to na realizację remontu drogi, ulicy Szczecińskiej w Tanowie?'

Odpowiedź na interpelację:

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

CZEŚĆ III