Termin oddania do użytku remontowanego wiaduktu kolejowego przy ulicy Kuźnickiej w Policach nie jest zagrożony. Tak wynika z pisemnej odpowiedzi Burmistrza Władysława Diakuna na interpelację (z dnia 18 kwietnia 2018 roku) radnego Rady Miejskiej Mariusza Różyckiego. Odpowiedź na w/w interpelację wpłynęła do Biura Rady Miejskiej w dniu 7 maja 2018 roku. Zawiera również informację na temat sposobu nadzoru na w/w inwestycją oraz osób i firm za nią odpowiedzialnych. . 

Interpelacja z dnia 18 kwietnia 2018 roku: 

Czy prowadzony jest nadzór nad inwestycją? 

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne prowadzone jest przez Wydział Techniczno-Inwestycyjny, a w ramach tego wydziału zadanie prowadzone jest przez Inspektora Jacka Kalinowskiego. Wielobranżowy nadzór inwestorski prowadzony jest przez Biuro Projektowe X-Most Konrad Uchniewski. Biuro to pełni również nadzór autorski, ponieważ opracowywało dokumentację projektową rozbudowy wiaduktu w ciągu ulicy Kuźnickiej.  

W jakim terminie planowane jest zakończenie inwestycji? 

Wykonawca inwestycji podtrzymuje umowny termin jej zakończenia na dzień 17 sierpnia 2018 roku.

Pełna odpowiedź na interpelację:

ODPOWIEDŹ