.„Mieszkanie Plus” – to pierwszy w naszym kraju program, który w kompleksowy sposób rozwiązać powinien problemy mieszkaniowe Polaków. Czynsz wynajmu własnego „M” wahać się będzie od 10 złotych do 20 złotych za metr kwadratowy. Wynajem ten docelowo będzie niósł ze sobą możliwość dojścia do "własności". Dlaczego w Gminie Police program "Mieszkanie Plus" nie jest realizowany? O to zapytał Burmistrza Polic Władysława Diakuna radny Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Różycki ...

Stosowną interpelację w tej sprawie policki radny Prawa i Sprawiedliwości skierował 26 października 2016 roku. Wniosek trafił na biurko Burmistrza Władysława Diakuna oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Witolda Króla. I co najistotniejsze POZOSTAŁ BEZ ODPOWIEDZI. Dlatego 24 października 2017 roku Mariusz Różycki złożył kolejną interpelację zadając ponownie te same pytania: 

1. Czy podjął Pan działania mające na celu przygotowanie do wdrożenia na terenie Gminy Police programu Mieszkanie Plus. Programu skierowanego przede wszystkim do rodzin o niskich i średnich dochodach, których nie stać na własne mieszkanie bez zadłużania się na kilkadziesiąt lat.

2. Czy Gmina Police dokonała analizy posiadanych gruntów, na których mógłby być realizowany ten program – głównie przy wsparciu NFM (Narodowego Funduszu Mieszkaniowego).

3. Czy Gmina Police jest przygotowana do ubiegania się o dofinansowanie, w ramach tego programu, w wysokości od 35% do 55% kosztów budowy mieszkań komunalnych?

4. Czy Gmina Police rozważa możliwość ubiegania się, w ramach tego programu, o 20% dotacji kosztów inwestycji realizowanej wspólnie ze spółdzielniami mieszkaniowymi naszego miasta?

Przez ostatni rok już kilkadziesiąt miast z całej Polski wyraziło zamiar przystąpienia do tego programu. Niektóre z nich swoje MIESZKANIA PLUS już budują – między innymi Biała Podlaska, Gdynia, Jarocin, Pruszków oraz Wałbrzych. Z województwa zachodniopomorskiego deklarację przystąpienia do programu MIESZKANIE PLUS złożyły m.in. Szczecin, Stargard oraz Świnoujście. W grupie tej nie ma niestety miasta Police.

Fragment odpowiedzi Jakuba Pisańskiego z dnia 30 października 2017 roku:

„Gmina Police zadeklarowała chęć przystąpienia do programu „Mieszkanie Plus” w styczniu 2017 roku wskazując BGK działkę położoną u zbiegu ulic Piaskowej i Robotniczej w Policach. W maju 2017 roku BGK negatywnie ocenił nasze zgłoszenie – oferowana działka nie spełniła powierzchniowych oczekiwań banku. W lipcu zgłosiliśmy do programu działkę położoną przy ulicy Wyszyńskiego, która uzyskała wstępną akceptację BGK. Obecnie jesteśmy w trakcie uszczegóławiania tego projektu”.