"Zwracam się z interpelacją dotyczącą umieszczenia na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Policach "Elektronicznego Rejestru Umów". W powyższym rejestrze zamieszczone powinny zostać podstawowe informacje o wszystkich umowach zawieranych przez Urząd Miejski - m.in. data zawarcia umowy, nazwa podmiotu z którym umowę zawarto, przedmiot umowy, wartość umowy, okres obowiązywania umowy oraz załacznik w postaci skanu umowy". 

Pełna treść interpelacji w sprawie Elektronicznego Rejestru Umów:

PRZECZYTAJ TUTAJ

Odpowiedź na interpelację z dnia 12 maja 2017 roku:

PRZECZYTAJ TUTAJ