W poprzedniej kadencji rady Miejskiej w Policach, z inicjatywy Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość, Wydział Techniczno-Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Policach przygotował projekt techniczny dotyczący wykonania czterech miejsc do grillowania za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach. Odbył się także przetarg, który niestety nie wyłonił wykonawcy wyżej wymienionego przedsięwzięcia. W związku z powyższym chciałbym się dowiedzieć czy Burmistrz Gminy Police zamierza realizować tę inwestycję w roku 2015? 

To treść zapytania w formie interpelacji złożonej przez radnego Mariusza Różyckiego w dniu 23 grudnia 2014 roku. Poniżej odpowiedź Burmistrza Władysława Diakuna (z dnia 5 stycznia 2015 roku): 

… w uchwale budżetowej Gminy Police na 2015 rok, ze względu na ograniczone środki finansowe oraz inne potrzeby inwestycyjne, nie zaplanowano zadania inwestycyjnego związanego z wykonaniem czterech miejsc do grillowania za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach. Mając na uwadze fakt, że zaprezentowany przeze mnie na jednej z Sesji Rady Miejskiej w Policach (poprzedniej kadencji) projekt zagospodarowania polany za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach spotkał się z pozytywnymi opiniami wszystkich radnych, zagospodarowanie polany (miejsca grillowe) za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach, realizowane będzie sukcesywnie w bieżącym roku (w przypadku pojawienia się wolnych środków budżetowych – oszczędności po przetargach, itp.) lub zaplanowane zostanie do realizacji w latach następnych, w miarę posiadanych środków”.