Damy radę!

Wodny plac zabaw powstanie w Policach?

Skoro miejscowości takie jak Będzin czy Janikowo mogły, to dlaczego nie Police? W obu tych miastach powstał "Wodny Plac Zabaw", czyli miejsce bezpiecznego wypoczynku dla dzieci. Miejsce, z którego latem korzysta cała społeczność, czyli zarówno młodzi jak i ci nieco starsi mieszkańcy. Radni Prawa i Sprawiedliwości, reprezentujący naszą gminę, chcą wybudować podobny plac także w Policach. Znaleźli już odpowiednie na to miejsce, czyli teren za Szkołą Podstawową nr 8 przy ulicy Piaskowej. 

Co dalej z węzłem przesiadkowym?

"Mieszkańcy Polic zostali wprowadzeni w bląd" - to opinia gminnego radnego Prawa i Sprawiedliwości Mariusza Różyckiego. O co chodzi? O inwestycję pod nazwą "węzeł przesiadkowy", która do przesiadania w żaden sposób służyć nie będzie. Za ponad TRZY MILIONY złotych władze gminy Police zbudowały przy ulicy Wyszyńskiego zwykłą "zawracalnię" dla autobusów. I to tylko dla linii 107 oraz linii pospiesznej F. W dodatku opóźniły tę inwestycję o rok! Komu ten węzeł będzie służył? Czas pokaże ... 

Zagospodarowanie polany za SP nr 8 w Policach

W poprzedniej kadencji rady Miejskiej w Policach, z inicjatywy Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość, Wydział Techniczno-Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Policach przygotował projekt techniczny dotyczący wykonania czterech miejsc do grillowania za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach. Odbył się także przetarg, który niestety nie wyłonił wykonawcy wyżej wymienionego przedsięwzięcia. W związku z powyższym chciałbym się dowiedzieć czy Burmistrz Gminy Police zamierza realizować tę inwestycję w roku 2015? 

Budżet Gminy Police najgorszy od wielu lat ...

Budżet Gminy Police na 2018 rok jest najgorszym budżetem od lat. I należy to mówić otwartym już tekstem bez politycznej ogłady. Brak w nim inwestycji, które wpływają na rozwój naszej małej Ojczyzny i na poprawienie komfortu życia jej mieszkańców. W planach budżetowych nie widać żadnych widocznych działań zmierzających do zahamowania wypływu młodzieży poza Gminę Police. Nie widać także jakichkolwiek pozytywnych działań zmierzających do przystąpienia Gminy Police, wzorem wielu innych gmin, do Programu (rządowego) Mieszkanie Plus.